GramaKrep 60°C

Krep traka postojana do 60°C

Dimenzije:

  • Krep traka 15 mm x 50
  • Krep traka 19 mm x 50
  • Krep traka 25 mm x 50
  • Krep traka 30 mm x 50
  • Krep traka 38 mm x 50
  • Krep traka 50 mm x 50
  • Krep traka 70/75 mm x 50
  • Krep traka 100 mm x 50