GM traka za pakiranje

Traka za pakiranje, smeđa i transparentna

Traka za pakiranje smeđa i transparentna

Dimenzija:

  •  50mm x 66